CÁC DỊCH VỤ SAU IN

Thiết kế, in ấn và hoàn thiện các ấn phẩm của Trung tâm tin học - Trường Đại học Giao thông Vận tải. Với niềm say mê công việc và sự tự hào được đóng góp một phần nhỏ trong thành công của các cơ sở kinh doanh tại Hà Nội.

Dịch vụ in ấn hoàn thiện sản phẩm sau in của Trung tâm tin học - Trường ĐH GTVT bao gồm:

* Đóng quyển bằng gáy xoắn nhựa hoặc xoắn sắt:

  *Đóng gáy keo nhiệt:

* Đóng quyển tài liệu bằng bìa carton (bìa cứng), Bìa mạ vàng :

* Đóng quyển tài liệu bằng bìa gáy vải nhựa (bìa mềm):