IN PHÔI GIẤY KHEN, BẰNG KHEN, GIẤY CHỨNG NHẬN 

Phôi giấy khen, giấy chứng nhận là một hình thức trao tặng, tuyên dương thành tích, hiệu quả của một cá nhân, đơn vị, Công ty, tập thể. Để thể hiện tính trang trọng và giá trị của sự tuyên dương đó thì giấy khen đẹp là một yếu tố quyết định.

Bởi vậy việc trình bày giấy khen không nên quá đơn điệu. Chúng ta cần đảm bảo giấy khen, giấy chứng nhận không chỉ đẹp mà còn phải thể hiện tính trang trọng, phù hợp với lĩnh vực để người nhận giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận cảm thấy họ xứng đáng và được công nhận cho những nỗ lực của họ và tiếp tục phấn đấu trong tương lai.

In dịch vụ với dịch vụ in ấn lấy nhanh, lấy gấp trong ngày các loại phôi giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận hoặc in đầy đủ cả tên:

+ Giấy khen mẫu giáo,  giấy khen học sinh…

+ Giấy khen cháu ngoan Bác Hồ, giấy khen gia đình văn hóa…

+ Giấy khen Đảng, Đoàn thanh niên, …

+ Bằng khen tuyên dương của cơ quan doanh nghiêp, tổ chức, cá nhân…

Phôi giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận các kích thước sau:

+ Khổ A3 ( 30 x 42) cm

+ Khổ B4 ( 26 x 36) cm

+ Khổ A4( 20 x 30) cm

+ Khổ A5

 

In phôi giấy khen, chứng nhận

Sắp xếp theo
Results 1 - 3 of 3

In giấy khen học sinh

Chất liệu: Giấy ảnh, giấy couche Kích thước: 21x30cm

Giá gốc: 6.000 ₫
Giá bán: 6.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

In giấy khen- bằng khen

Chất liệu:Giấy ảnh, giấy couche Kích thước: 21x30cm

Giá gốc: 6.000 ₫
Giá bán: 6.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg: