In kẹp file công ty

Email
Chất liệu: Giấy couche 300
Kích thước: 220*310cm
54
24
kep file/c.6
kep file/c4
kep file/c10
kep file/c.1
kep file/c8
kep file/c9
kep file/c12
Mô tả

In kẹp file Công ty

Chất liệu: Giấy couche 300
Kích thước: 220*310cm

Số mặt:  mặt ngoài

Giá: 5.000đ/tờ (nếu in 1000 tờ)

Thông số sản phẩm: