Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/as002043free/includes/includes.php on line 78
Hướng dẫn cách bỏ lỗi gạch chân đỏ xanh trong word

Hướng dẫn cách bỏ lỗi gạch chân đỏ xanh trong word

Đôi khi thao tác đánh máy với word bạn gặp phải tình trạng có các gạch xanh đỏ loằng ngoằng phía dưới chữ, đó chính là chế độ tự động kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp trong word.

lỗi gạch chân đỏ xanh trong word

Khi chúng ta mở một file word lên để đánh, mặc định ban đầu thường là  đánh máy văn bản tiếng anh vì thế khi chúng ta nhập văn bản Tiếng Việt sẽ xuất hiện các dấu gạch màu đỏ, dấu màu xanh xuất hiện khi ta bỏ dấy “,” “.”…. không đúng quy định, hoặc sai ngữ pháp khi nhập tiếng Anh.

Cách 1

- Nhập vào biểu tượng Logo góc trên cùng bên trái của word 2007 – chọn Word Options

hướng dẫn word

- Tiếp theo các bạn chọn mục Proofing – Bỏ dấu chọn ở 2 mục Check spelling as you type và Check grammer errors as you type

bỏ gạch chân xanh đỏ trong word

- Cách này ý nghĩa là bọn yêu cầu bỏ không cần kiểm tra ngữ pháp và chính tả trong văn bản nữa.

Cách 2

- Vẫn là vào biểu tượng Logo góc trên cùng bên trái của word 2007 – chọn Word Options

- Và vẫn chọn mục Proofing – nhưng lần này các bạn lại nhập chọn 2 mục Hide spelling errors in this document only và  Hide grammar errors in this document only.

hướng dẫn lỗi gạch chân đỏ trong word

- Ý nghĩa của cách này là vẫn cho kiểm tra lỗi đối với các văn bản khác nhưng đối với văn bản này thì cho ẩn các thông báo gạch đỏ gạch xanh đi.