Hiệu ứng chuyển Slide trong Powerpoint 2010

Powerpoint cung cấp các tính năng về hiệu ứng chuyển slide mà cho phép bạn xác định cách mà các slide chuyển động trong quá trình thuyết trình. Dưới đây là các bước để thêm và preview các hiệu ứng chuyển slide.

Bước 1: Chọn một slide mà bạn muốn áp dụng hiệu ứng chuyển slide.

Bước 2: Bạn vào Transition Scheme ở dưới dải Transitions .

Bước 3: Bạn chọn một trong các sơ đồ chuyển từ trong danh sách. Ngay khi đó Powerpoint sẽ cho bạn một sự xem trước của sơ đồ. Nếu bạn không thỏa mãn, bạn có thể chọn sơ đồ khác. Sơ đồ cuối cùng bạn chọn sẽ được áp dụng cho slide.

Bước 4: Bạn có thể thay đổi hiệu ứng của sơ đồ đã chọn từ menu Effect Option. Mọi sơ đồ có một thiết lập duy nhất các tùy chọn hiệu ứng.

Bước 5: Bạn có thể tùy chỉnh các thiết lập về thời gian hiệu ứng chuyển từ khu vực Timing.

Bước 6: Để preview các hiệu ứng chuyển slide, bạn nhấn vào Preview.

Nguồn tài liệu: Internet