Bạn đã soạn một bài giảng hoàn chỉnh bằng Powerpoint lưu vào USB. Nhưng khi trình chiếu bài giảng này ở máy khác thì chữ bị thay đổi, không có dấu hoặc xuất hiện các kí tự lạ. Đó là vì máy tính mà bạn đang trình chiếu bài giảng không có font chữ tương ứng khi bạn soạn bài giảng ở máy tính trước đó. 

Read More: Cách Cách lưu font vào PowerPoint không bị lỗi font khi mở trên máy tính khác

Trong bài viết này ta sẽ cùng tìm hiểu cách chèn dữ liệu, mở Excel bên trong PowerPoint. Với cách làm này, nếu dữ liệu trong các trang tính thay đổi, bạn cũng có thể dễ dàng cập nhật.

Read More: Hướng dẫn mở excel trong powerpoint

Bạn đã bao giờ cần thay đổi kích thước slide trong PowerPoint chưa? Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đọc cách làm việc đó nhé!

Read More: Thay đổi kích thước Slide trong PowerPoint cho phù hợp với máy  chiếu