Trong bài viết này ta sẽ cùng tìm hiểu cách chèn dữ liệu, mở Excel bên trong PowerPoint. Với cách làm này, nếu dữ liệu trong các trang tính thay đổi, bạn cũng có thể dễ dàng cập nhật.

Read More: Hướng dẫn mở excel trong powerpoint

Bạn đã bao giờ cần thay đổi kích thước slide trong PowerPoint chưa? Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đọc cách làm việc đó nhé!

Read More: Thay đổi kích thước Slide trong PowerPoint cho phù hợp với máy  chiếu

Giống như chức năng làm thụt đoạn văn, những thiết lập này sẽ chỉ làm việc với một đoạn văn hay toàn bộ văn bản. Dưới đây là các bước để thiết lập khoảng cách dòng trong Powerpoint 2010.

Read More: Khoảng cách dòng trong Powerpoint 2010