DỊCH VỤ TỰ IN CHO SINH VIÊN

 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Hotline: 0903440504

 * Tự in từ máy tính của mình, có thể chủ động về chất lượng bản in của mình

* Thao tác dễ dàng, đơn giản

* Không phải chờ đợi, tiền in tính bằng giá photo

(Note: Nhà có lắp internet, Khách hàng tự chịu trách nhiệm về bản in)

Số điện thoại liện hệ: 02437 668 999 – 0932 392 128

GIÁ IN TÍNH BẰNG GIÁ PHOTO

(Note: Nhà có lắp internet, Khách hàng tự chịu trách nhiệm về bản in)

Số điện thoại liện hệ: 02437 668 999 – 0932 392 128

 GIÁ IN TÍNH BẰNG GIÁ PHOTO