Căn chỉnh lề trong Excel 2010

Lề trong Excel 2010

Lề là khu vực không được in dọc theo các cạnh, trên và dưới của trang in. Tất cả trang in trong MS excel có cùng một lề. Bạn không thể định dạng các lề khác nhau cho các trang khác nhau.

Bạn có thể thiết lập lề bằng nhiều cách như sau:

  • Chọn Page Layout » Page Setup » danh sách Margins, từ đó bạn có thể chọn Normal, Wide, Narrow, hoặc thiết lập Custom.

Setting Margins from Page Layout

  • Những tùy chọn này cũng có sẵn khi bạn chọn File » Print.

Setting Margins from File Menu

Nếu không có thiết lập nào được thực hiện, chọn Custom Margins để hiển thị Margins tab của hộp thoại Page Setup như hình dưới:

Setting Custom Margins

Căn chỉnh trung tâm trong Excel 2010

Theo mặc định thì Excel hiệu chỉnh các trang in tại lề trên cùng và bên trái. Nếu bạn muốn bản in của mình được hiệu chỉnh theo chiều ngang và chiều dọc (căn chỉnh trung tâm), bạn chọn Center on Page của Margins tab như hình trên.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi