Một số lỗi thường gặp trong excel

Excel là một chương trình tính toán rất mạnh và nó trợ giúp chúng ta rất nhiều khi phải làm việc với các bảng số liệu. Tuy nhiên, khi nó "tẩu hỏa nhập ma" thì tai họa do nó gây ra cũng nhiều không kém. Dưới đây liệt kê một số lỗi thường gặp khi sử dụng Excel và cách khắc phục.

 Bảng tính bị mất các đường kẻ ô khiến cho việc định vị gặp khó khăn : Vào Tools > Options , tại thẻ View đánh dấu chọn mục Gridlines .

Tên của các cột không phải là A,B,C ...mà là 1,2,3...: Vào Vào Tools > Options > General bỏ chonk mục RIC! Reference style tại trường Settings .

Bạn cuộn chuột để duyệt các ô khác ở bên dưới nhưng các ô này lại lớn lên :Tools > Options > General bỏ chọn mục Zoom on roll with IntelliMouse tại trường Settings.

Thanh công thức bị biến mất : Tools > Options , tại thẻ View chọn mục Sheet tabs .

Tên các cột và các dòng bị biến mất :Tools > Options ,tại thẻ View chọn mục Row &column headers .

Khi nhập dữ liệu xong , bấm Enter để ô chọn nhảy xuống dưới nhưng nó không nhảy đi đâu hết : Vào Tools > Options , tại thẻ Edit chọn mục Move Selection after Enter . Tuy nhiên , nếu con trỏ không nhảy xuống dưới mà nhảy qua ô bên cạnh thì chọn Down cũng tại mục  Move Selection after Enter .

Các ô chỉ hiện công thức mà không hiện kết quả , độ rộng của các ô cũng lớn hơn bình thường : Vào Tools > Options , tại thẻ View bỏ chọn mục Formulas .

- Chèn hình vào bảng tính nhưng không thấy hình đâu : Vào Tools > Options , tại thẻ View chọn mục Show all .

Không thể sao , di chuyển dữ liệu trong ô bằng thao tác kéo thả chuột được : , tại thẻ Edit chọn mục Allow cell drag and drop .

Khi bấm Enter , ô chọn không nhảy xuống dưới  mà lại nhảy sang ô bên cạnh :Vào Tools > Options , tại thẻ Edit chọn Down ở ô bên dưới mục Move Selection after Enter .

Thanh cuộn ngang và dọc biến đâu mất : Vào Tools > Options , tại thẻ View chọn Hozirontal scroll bar và Vertical scroll bar .

Tạo ghi chú ( Comment ) cho các ô nhưng không thấy dấu tam giác màu đỏ ở góc của ô: Vào Tools > Options , tại thẻ View chọn Comment indicator only .

Khi bấm đôi vào các file Excel trong Windows Explorer thì chỉ có chương trình MS  Excel chạy chưa file không được mở : Vào Tools > Options , tại thẻ General bỏ chọn mục Ignore other applications .

Mỗi khi kéo thả một ô vào các ô khác thì hộp thoại thông báo cứ hiện lên nhắc nhở làm mất công phải tắt :Vào Tools > Options  , tại thẻ Edit  bỏ chọn mục Alert before overwriting cells dươia mục Allow cell drag and drop .

Tạo các ghi chú cho ô nhưng các ghi chú này không tự động ẩn mà cứ hiện ra mãi: Vào Tools > Options  , tại thẻ View chọn Comment indicator only .

Khi bấm Tab thì bảng tính bị cuộn sang phải một trang màn hình :Vào Tools > Options , tại thẻ Transition bỏ chọn mục Transition navigation keys .

Mở nhiều file Excel nhưng dưới Taskbar chỉ hiển thị mỗi một cửa sổ của file mở sau cùng nên không thể đọc được các file mở trước : Bấm Ctrl+Tab để chuyển đổi giữa các file . Nếu không thích như vậy , hãy vào Tools > Options  ,tại thẻ View chọn mục Window in taskbar.