Xoay ô sử dụng Home tab

Trên Home tab bạn tìm và nhấn vào biểu tượng điều hướng. Bạn chọn các tùy chọn có trong đó như Angle CounterClockwise, Angle Clockwise, etc.

Xin chào tất cả và chào mừng trở lại với Excel, trong tuần này, chúng tôi có một bài đăng mới, trong đó chúng tôi sẽ xem xét một số nguyên nhân của sự cố về Excel thông thường: các công thức không tính đúng. 

Trong quá trình tính tổng bằng hàm SUM bạn sẽ gặp phải một số lỗi như không thể cộng cho ra kết quả, lỗi nhảy số khi tính tổng,.. gặp ảnh hưởng đến kết quả và công việc của người dùng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sửa lỗi không cộng được số liệu trong hàm SUM.