Để lọc những dữ liệu trùng lặp, người dùng có thể sử dụng nhiều cách khác nhau, như sử dụng chức năng loại bỏ nội dung trùng lặp Remove Duplicate, đánh dấu nội dung trùng lặp sau đó tiến hành xóa, dùng marco để xóa,… có 2 cách đơn giản để xóa nội dung trùng lặp trong Excel là tính năng Remove Duplicate và đánh dấu nội dung trùng lặp Hightlight Duplicate.

Nếu chỉ tính toán một khoảng thời gian ngắn thì khá đơn giản nhưng một tuần 7 ngày, một tháng với số ngày không đều và những năm nhuận bất thường thì quả thực là vấn đề nan giải.Tính bao nhiêu ngày từ ngày 9/1/2015 đến ngày 12/6/2017?  đây không còn là vấn đề quá khó khăn khi bạn  sử dụng Excel.

Lề trong Excel 2010

Lề là khu vực không được in dọc theo các cạnh, trên và dưới của trang in. Tất cả trang in trong MS excel có cùng một lề. Bạn không thể định dạng các lề khác nhau cho các trang khác nhau.