Bạn có thể chuyển đổi từ chữ thường thành chữ hoa bằng hàm =Upper( ) như trong ví dụ dưới đây:

 

Tắt lưới là để giúp chúng ta sử dụng excel một cách chuyên nghiệp, theo như thống kê thì đa phần những nhà chuyên sử dụng excel thì họ tắt lưới, ít ai sử dụng để lưới nhìn rất nhức mắt, vì excel sử dụng nguồn dữ liệu ngày càng nhiều

Khi bạn viết chữ trong phần mềm excel thì chữ nó cứ chạy theo một hàng nhất định, bạn muốn xuống dòng khi đoạn văn quá dài thì không biết cách nào để làm cho nó xuống dòng trong excel thì bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm điều đó.