Làm thế nào để làm tròn số thập phân 1, 2, 3, 4 số sau dấu phẩy trong Excel? Quả thực nếu phần thập phân quá dài sẽ khiến dãy số của bạn trông rối mắt và không đồng nhất khi đặt trên dữ liệu bảng tính. Để giải quyết vấn đề này, bạn chỉ cần thực hiện 2 bước đơn giản dưới đây để khắc phục.

Khi đang sử dụng Word nhưng bạn cần thực hiện các phép tính, lúc này Excel rõ ràng là giải pháp tốt nhất để sử dụng. Tuy nhiên đến lúc copy phần tính toán đó trở lại file Word, bạn mới nhận ra là định dạng của văn bản bị lỗi hoặc không hiển thị chính xác.

Khi đang sử dụng Word nhưng bạn cần thực hiện các phép tính, lúc này Excel rõ ràng là giải pháp tốt nhất để sử dụng. Tuy nhiên đến lúc copy phần tính toán đó trở lại file Word, bạn mới nhận ra là định dạng của văn bản bị lỗi hoặc không hiển thị chính xác.