- Các công việc thiết lập thông số trong mục Page Setup như: cỡ giấy, lề trái, lề phải, hướng giấy, Header trên, Header dưới không phải là việc làm khó. Tuy nhiên nếu như ta phải thiết lập chúng ở nhiều Sheet khác nhau thì ngoài việc mất thời gian, nó còn tạo sự nhàm chán cho người sử dụng.

Trong Exel , để hiển thị và in ra 1 hàng trên tất cả các trang trong Sheet, ta làm như sau:


Vào Tab "Page Layout" -> "Page Setup" -> "Sheet" -> "Row to repeat at top:" theo hình sau.