Khi làm việc với một thiết kế cụ thể, đôi khi bạn có nhu cầu in ra thành phẩm chung một thiết kế nhưng có nhiều nội dung khác nhau. Thẻ nhân viên, thư mời, danh thiếp, thẻ khuyến mãi,… là những ví dụ cụ thể trong trường hợp này.

Read More: tính năng“Mail Merge” trong CorelDRAW

Nếu muốn sao chép một hoặc nhiều đối tượng trong CorelDRAW, bạn có thể sử dụng một phương pháp nhanh hơn việc Copy và Paste. Sau đây là hai cách sao chép nhanh đối tượng:

Read More: Sao chép đối tượng nhanh chóng trong CorelDRAW

Trong bài này Trung tâm tin học Trường ĐHGTVT sẽ giới thiệu với các bạn cách thiết kế Danh thiếp bằng CorelDraw

Read More: Thiết kế card visit bằng corel