Ứng dụng thực tế của công nghệ in 3D

Nhu cầu hỗ trợ cho nền công nghiệp tạo mẫu sản phẩm, công nghệ in 3D đã được phát minh ra ứng dụng nhằm giúp tăng tốc độ phát triển sản phẩm một cách nhanh chóng và thuận tiện, cho phép lặp đi lặp lại quá trình thiết kế – gia công tạo mẫu nhanh chóng hiệu quả và tối ưu. Ứng dụng công nghệ in 3D giúp cắt giảm chi phí và thời gian ngay ngay từ đầu trong toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm và đảm bảo tính khả thi của sản phẩm trước khi đưa vào sản xuất.

Read More: Ứng dụng thực tế của công nghệ in 3D trong đời sống

Trước đây việc lắp ráp các loại khuôn ép, thổi chai, cao su, cơ khí, các sản phẩm nhựa mất rất nhiều thời gian và công sức. Hiện nay quy trình sản xuất khuôn nhựa chủ yếu theo quy trình sau:

Read More: Làm khuôn nhựa bằng máy in 3D