bắt điểm trong AutoCAD Mechanical – OSNAP AutoCAD

Chế độ truy bắt điểm Thường trú: tự động bắt chính xác vị trí các điểm dựa trên các đối tượng đã có thông qua các phương thức truy bắt điểm được chọn. Khi cần truy bắt vị trí điểm của các đối tượng một cách thường xuyên, ta nên sử dụng truy bắt điểm thường trú, vì gọi lệnh chỉ một lần.

Click phải chuột lên icon OSNAP để tắt hoặc mở chức năng truy bắt điểm
Click phải chuột lên icon OSNAP để chọn các truy bắt điểm thường dung.
ENDpoint: Điểm cuối
MIDpoint: Điểm giữa
CENter: Điểm tâm
INTersection: Điểm Giao
QUAdrant: Điểm phần tư đường tròn
PERpendicular: Điểm vuông góc
TANgent: Điểm tiếp xúc

lenh asChú ý: Để chọn nhiều phương thức truy bắt điểm thường trú cùng một lượt, ta nên thực hiện theo cách như sau: Nhập vào từ bàn phím lệnh OSNAP hoặc Click phải chuột lên icon OSNAP chọn Setting…, lúc này AutoCAD Mechanical sẽ xuất hiện hộp thoại Drafting Settings cho phép ta khai báo các phương thức truy bắt thường trú.
lenh as1

Chế độ truy bắt điểm Tạm trú: chỉ có tác dụng truy bắt vị trí điểm trong một lần gọi lệnh

Cách 1: Dùng tổ hợp phím SHIFT + Right Click để xuất hiện Sub – menu truy bắt điểm.
Một số phương pháp truy bắt điểm thường dùng khi sử dụng phương pháp truy bắt điểm tạm trú này
Referfrom: truy bắt có tọa độ tương đối so với điểm được chọn.
Mid of 2 Points: truy bắt có tọa độ nằm giữa 2 điểm được chọn.
Tangent: truy bắt điểm tiếp xúc.
Rectangle center: trọng tâm hình chữ nhật.
Nearest: gần nhất

lenh as2

 
Cách 2: Chọn trên thanh công cụ Object Snap
Tại dòng nhắc lệnh yêu cầu chỉ định điểm (Specify a point), ta chọn phương thức truy bắt điểm bằng cách click chọn vào biểu tượng truy bắt điểm tương ứng trên thanh công cụ Object Snap.

Nguồn tài liệu: Internet