Sau khi hoàn thành xong công tác thiết kế thì công việc cuối cùng là hoàn thiện và in bản vẽ. Không ít các bạn gặp khó khăn khi gặp các bình đồ nhiều đoạn gấp khúc, để in được các bình đồ này trên giấy và đúng tỉ lệ phải thêm nhiều thao tác xoay hình. Các bạn tham khảo cách xoay bình đồ trong layout dưới đây.

Read More: Align Space - Cách duỗi bình đồ trong Layout cad

Với chức năng tạo ra một đường bao kín cho các đối tượng trong autocad và tạo ra đường polyline kín. Các bạn làm trong lĩnh vực thi công, làm hồ sơ khối lượng hay sử dụng lệnh boundary này để bo và tính diện tích trong cad. Để sử dụng lệnh bo, yêu cầu các đối tượng phải kín giao nhau tại một điểm. Các đối tượng bắt điểm với nhau chính xác, không hở đoạn. Bo hình kính không xảy ra lỗi. Có hai kiểu bo diện tích các bạn sẽ thường xuyên sử dụng chúng. Chọn từng đối tượng để bo và kích chọn vào một vùng kín nào đó để bo.

Read More: Boundary (BO) – Lệnh bo trong Cad
Rất nhiềutrường hợp các bạn bị mất nét in trong Cad, cũng như khi in 1 bản vẽ mà có một số chỗ trong bản vẽ nó không được in ra
Mình ví dụ đơn giản như sau : bản vẽ như hình dưới đây.
Read More: Sữa lỗi layer Defpoints mất nét in trong Autocad

Sau đây là cách thay đổi một số lệnh cơ bản để thao tác bàn phím được nhanh hơn và đỡ mất thời gian hơn, hiệu quả công việc vì thế cũng được nâng cao hơn rất nhiều.

Read More: Cách Đổi Lệnh Và Đặt Lệnh Tắt Trong Autocad 2018