AutoCAD tự động tạo ra một file *.bak (backup) có cùng tên với file gốc (*.dwg) và để cùng folder với file gốc. Trước khi tiến hành tác vụ save file vào ổ cứng, bao giờ các phần mềm cũng chuyển toàn bộ thông tin từ file gốc sang file .bak rồi mới tiến hành lưu trữ. Vì thế trong trường hợp bị mất điện đột ngột, phần lớn là file *.bak vẫn an toàn. Bởi vì nếu hỏng file gốc *.dwg, lúc này tiến trình lưu thông tin vào file .bak (được thực hiện trước) đã hoàn tất.

Read More: Cách lấy lại file cad từ file bak