Việc chèn trích dẫn hình ảnh trong slide khác hoàn toàn khi chúng ta chèn trích dẫn trong Word, khi bạn đã có sẵn tùy chọn cho việc chèn trích dẫn vào tài liệu. Với PowerPoint, bạn cần phải sử dụng công cụ khác khi không có sẵn tùy chọn chèn trích dẫn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách tạo trích dẫn ảnh trong PowerPoint.

Read More: Tạo trích dẫn cho ảnh trong PowerPoint