Nhiệt tình            Chất lượng                Hiệu quả

  Mrs. Oanh 024.766.8999   0932.38.21.28   Email: inmaugtvt@gmail.com


 

In 3D– khớp nối cơ khí

Email
3d2 (4)
r46
3d1
3d-prints
Felix-Bourier
Mô tả

in 3D trong hàng không vũ trụ

Ngành hàng không vũ trụ cũng là ngành tiên phong đi đầu ứng dụng công nghệ in 3D để phát triển sản phẩm và tạo mẫu. Bởi tầm quan trọng của việc phát triển các loại máy bay, tàu vũ trục, việc phát triển hệ thống in 3D tiêu chuẩn công nghiệp cao, là yêu cầu cấp thiết. Việc phát triển công nghệ in 3D và vật liệu là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của ngành hàng không vụ trụ. 

TPL_A4JOOMLA-COUNTRYSIDE-FREE_FOOTER_LINK_TEXT