Nhiệt tình            Chất lượng                Hiệu quả

  Mrs. Oanh 024.766.8999   0932.38.21.28   Email: inmaugtvt@gmail.com


 

Gỡ Office 2010, Remove Office 2010

Trong quá trình sử dụng, nhiều người dùng đã than phiền về việc Office 2010 gặp lỗi và không thể gỡ được. Điều này gây cản trở rất nhiều trong quá trình sử dụng, bởi nó đẩy bạn vào tình thế "Tiến không được mà lùi cũng không xong."

Thiết kế chữ, ảnh ẩn trong word

Khi bạn muốn để bản quyền, hay logo của mình nằm bên dưới các dòng chữ. Bạn đã gặp khó khăn khi phải chỉnh 1 hình ảnh cho nằm bên dưới chữ!

TPL_A4JOOMLA-COUNTRYSIDE-FREE_FOOTER_LINK_TEXT