Nhiệt tình            Chất lượng                Hiệu quả

  Mrs. Oanh 024.766.8999   0932.38.21.28   Email: inmaugtvt@gmail.com


 

Nhà quảng cáo tạo nhóm quảng cáo mới trong chiến dịch được đặt để chạy trên tất cả các trang web có liên quan trên Mạng hiển thị của Google

Nhà quảng cáo tạo nhóm quảng cáo mới trong chiến dịch được đặt để chạy trên tất cả các trang web có liên quan trên Mạng hiển thị của Google. Nếu cả từ khóa và vị trí đều được thêm vào nhóm quảng cáo, chúng sẽ phối hợp hoạt động để:

Nhà quảng cáo tìm cách tăng chuyển đổi đang sử dụng đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) thủ công

Nhà quảng cáo tìm cách tăng chuyển đổi đang sử dụng đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) thủ công. Yếu tố nào là quan trọng nhất đối với nhà quảng cáo này khi giá thầu từ khóa được quyết định?

Bạn đang quản lý chiến dịch có ngân sách không bị giới hạn miễn là ROI dương

Bạn đang quản lý chiến dịch có ngân sách không bị giới hạn miễn là ROI dương, nhưng vẫn có điều gì đó giới hạn số tiền mà bạn có thể đầu tư hiệu quả. Đó là gì? Chọn câu trả lời có liên quan chặt chẽ nhất.

TPL_A4JOOMLA-COUNTRYSIDE-FREE_FOOTER_LINK_TEXT