Nhiệt tình            Chất lượng                Hiệu quả

  Mrs. Oanh 024.766.8999   0932.38.21.28   Email: inmaugtvt@gmail.com


 

GIÁ IN + PHOTO

*  GIÁ IN:

KHỔ GIẤY

(GIẤY 100G/M)

LOẠI BẢN IN

CÁCH TÍNH

A0

A1

A2

A3

A4

A0 DÀI /

1 M

A2 DÀI
/ 1M

In đen trắng

 

11.000

7.000

4.000

1.500

500

11.000

8.000

In 1 nét màu 

+ 10% bản in đen trắng

15.000

10.000

5.000

3.000

1.500

15.000

10.000

In 100%  nét màu

+100% giá

25.000

13.000

8.000

4.000

2.000

25.000

13.000

Bản in phủ màu.

Tính % màu

60.000

30.000

15.000

8.000

4.000

60.000

30.000

In ảnh đặc kín khổ giấy

(Giấy ảnh)

Tính % màu

80.000

40.000

25.000

13.000

6.000

80.000

40.000

In chữ màu kín khổ giấy

50% giá in màu đặc

30.000

15.000

8.000

4.000

2.500

30.000

15.000

A4(trắng - 2mặt): 450đ                     A4 (80): 700                A4(cad): 700

A4 (Nháp - 2mặt): 300đ                    A4(nháp):350            

CB: A4: 3.000 (chưa in)                    CB công thức : A4: 3.500 (chưa in)

*  GIÁ PHOTO:

KHỔ

(GIẤY 80G/M)

A0

A1

A2

A3

A4

A0 DÀI /1 M

A2 DÀI
/ 1M

Một mặt

2 mặt

70gm

60gm

70gm

60gm

Đơn giá

7.000

4.000

2.500

600

300

200

250

150

7.000

4.000

Bìa + đóng quyển

40.000

20.000

10.000

6.000

3000

Phóng to

Tính theo giá photo bản ra (bản ngọn)

Thu nhỏ

Tính theo giá photo bản gốc

*  GIÁ SCAN TỪ A4 - AO:

KHỔ

 

LOẠI BẢN

A0

(Đ)

A1

(Đ)

A2

(Đ)

A3

(Đ)

A4

(Đ)

A2, A3 dài

(Đ)

A1, A0 dài

(Đ)

Màu

30.000

20.000

10.000

5.000

1.500

15.000

30.000

Đen trắng

20.000

15.000

8.000

3.000

1.500

12.000

20.000

* GÁY XOẮN NHỰA (GÁY SẮT +5.000 MỖI LOẠI)

 

F 6-8

(0-35)

F 12-14

(36-90)

F 18

(90-120)

F  20

(120-160)

F 25

(160-200)

F 42-51

 

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

* GIÁ BÌA KEO NHIỆT

 

Dưới 10 quyển

10-50 quyển

51-100 quyển

100-300 quyển

300Q trở lờn

(dưới 200 trang)

300Q trở lờn

(trờn 200 trang)

Khụng bỡa

20.000

15.000

10.000

5.000

3.000

4.000

Bỡa Đen

25.000

20.000

15.000

10.000

Bỡa màu

35.000

30.000

25.000

20.000

18.000

19.000

 

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

TPL_A4JOOMLA-COUNTRYSIDE-FREE_FOOTER_LINK_TEXT